Skip to content
736 678 576 info@blueairlamp.cz

Jak UV zářič funguje?

UV zářič je vybaven dvěma speciálními zářivkami, které uvnitř tělesa produkují UV-C záření. Toto UV-C záření má vlnovou délku 250 nm a při osvícení mikroorganismů je bezpečně a nevratně zlikviduje, neboť záření pronikne do buňky a poškodí její DNA.

U zářiče BA110 je vzduch přes spodní mřížku s prachovým filtrem nasáván do tělesa, kde je ozářen UV-C světlem a následně je přirozenou cestou navrácen do místnosti.

Vliv UV záření na likvidaci mikroorganismů je dlouhodobě používán ve zdravotnictví, farmacii, bankovnictví, potravinářství a dalších příbuzných oborech.

Back To Top