Skip to content
736 678 576 info@blueairlamp.cz

BLUE AIR S.R.O. – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje

Co se týká využívání těchto stránek, neprovádíme sběr osobních údajů, pokud nám
tyto údaje neposkytnete na dobrovolném základě (za použití formulářů na
stránkách), přičemž jste výslovně souhlasili s jejich sběrem, nebo nám příslušná
legislativa týkající se soukromí Vašich dat dovoluje tak učinit.

Osobní údaje jsou data, která mohou být použita k identifikaci Vaší osoby či jiných
osob, k nimž se potenciálně vztahují. Jsou to např. jména a příjmení, adresy,
telefonní čísla či e-mailové adresy.

Data vztahující se ke komunikaci či používání aplikace

Vstoupíte-li na tyto stránky, data vztahující se ke komunikaci (např. adresa
internetového protokolu – IP) nebo data vztahující se k používání aplikace (např.
začátek a délka užití, stejně jako telekomunikační služby, které používáte), budou
automaticky vytvořena technickými prostředky, uložena a zpracována za účelem
analýzy používání stránek. Tato data mohou potenciálně poskytnout informace o
osobních údajích. S ohledem na to, že sběr, zpracování či využívání Vašich dat
vztahujících se ke komunikaci či používání je závazné v rozsahu přesahujícím běžné
použití, je regulováno legislativou upravující ochranu osobních údajů, zejména pak
zákonem č, 101/2000 Sb., zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších doplňků a změn.

Účel sběru osobních údajů

Osobní údaje, které jste poskytli, budeme využívat jen pro účely, pro něž byly
poskytnuty, především k vyřizování vašich požadavků či k poskytnutí přístupu ke
specifickým informacím či nabídkám. Pro tento účel se může ukázat jako nezbytné,
abychom ukládali a zpracovávali vámi poskytnuté osobní údaje či abychom je
předávali třetím stranám.

Předávání třetím stranám

V principu nedochází k žádnému předávání vašich údajů třetím stranám, pokud to od
nás nevyžaduje zákon či pokud k tomu nejsme oprávněni (např. když zpracováváme
objednávková data) nebo pokud jste takové předání výslovně neodsouhlasili.

Osobní údaje jsou předávány státním institucím a úřadům výlučně v souladu s
platnou národní legislativou nebo je-li předávání vyžadováno za účelem trestního
stíhání v případě útoků na naši síťovou infrastrukturu.

Specifické použití

Osobní údaje, které jste na internetu poskytli, budeme sbírat, zpracovávat a používat
pouze pro účely, s nimiž jste byli seznámeni, pokud není sběr, zpracování a užití:

– určeno pro a přímo se vztahující k účelu, k němuž byla data získávána
původně,
– vyžadováno zákonem či příkazem státního či soudního orgánu,
– určeno k tomu, aby zakládalo či chránilo právní nárok nebo bránilo před
ilegálními aktivitami,
– používáno k zabránění zneužití či jiných ilegálních aktivit, např. záměrných
útoků na náš systém, a k zaručení ochrany osobních údajů.

Zpracování dat na těchto stránkách

Blue Air s.r.o. automaticky sbírá a ukládá jednotlivé informace, které nám předává
Váš prohlížeč o svých souborech serverových protokolů. Jsou to:

– Typ/verze prohlížeče
– Používaný operační systém
– Referrer URL (stránka, která byla navštívena předtím)
– Čas serverového požadavku
– IP adresa

Tato data nemůže společnosti Blue Air s.r.o. přiřadit ke konkrétním jednotlivcům.
Nejsou kombinována s jinými datovými zdroji a jsou odstraněna po provedení
statistické analýzy.

Cookies

Webové stránky používají cookies na několika místech. Existují proto, aby byla naše
nabídka uživatelsky přátelštější, účinnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové
soubory, které jsou ukládány Vaším prohlížečem do Vašeho počítače. Většina
cookies, které používáme, jsou tzv. „session cookies“. Ty jsou automaticky vymazány
na konci Vaší návštěvy.

Cookies nijak nepoškozují váš počítač a neobsahují žádné viry. Tomu, aby byly
ukládány do vašeho počítače, můžete zabránit deaktivací cookies. Návod, jak toho
dosáhnout, naleznete v nápovědě vašeho prohlížeče.

Bezpečnost

Blue Air s.r.o.  přijme všechna požadovaná technická a organizační opatření, aby byla
Vaše data chráněna před nezamýšleným či nezákonným odstraněním, modifikací či
ztrátou a před neoprávněným předáním či přístupem k nim.

Snažíme se omezit přístup k databázi jen na oprávněné uživatele. Nicméně nejsme
schopni zaručit, že neoprávnění uživatelé k ní nezískají přístup.

Právo na zveřejnění

V jakémkoli okamžiku mate právo na zveřejnění (ve smyslu toho, že je Vy osobně
můžete vidět) ukládaných dat, která se týkají Vás osobně, jejich zdrojů a příjemců a
účelu jejich ukládání. Zveřejnění ukládaných dat vám může být poskytnuto
pracovníkem společnosti Blue Air s.r.o. pověřeným ochranou osobních údajů.

Odstranění a blokování vašich dat

Vaše data budou odstraněna, jakmile bude ukončeno zpracování vaší záležitosti či
vašeho požadavku nebo jakmile nás požádáte, abychom tak učinili. Kontaktujte nás
prosím písemně či e-mailem:

Adresa:

Blue Air s.r.o.
Podolská 103/126, Podolí, 147 00 Praha
Email: info@blueairlamp.cz
Tel.: +420 736 678 576

Právní upozornění

Společnost Blue Air s.r.o. průběžně kontroluje a aktualizuje informace na svých
webových stránkách. Navzdory všem možným krokům, které v tomto smyslu učiní, se
mohou údaje mezitím změnit. Tudíž nemůžeme přijmout jakoukoli odpovědnost či
záruku za aktuální stav, přesnost a úplnost poskytovaných informací. Společnost
Blue Air s.r.o. si vyhrazuje právo změny či doplnění poskytovaných informací. Obsah a
struktura webových stránek společnosti Blue Air s.r.o. jsou chráněny autorským
právem. Reprodukování informací či údajů, obzvláště použití textů, částí textů či
obrázků, je povoleno pouze po předchozím souhlasu vydaném společností Blue Air
s.r.o.

Zahrnutí a aktualizace prohlášení o ochraně osobních dat

Používáním této aplikace prohlašujete, že souhlasíte s podmínkami používání
uvedenými výše. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit či doplnit toto prohlášení o
ochraně dat.

Back To Top